Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“ 17.06.2020 г.