Публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение и нуждите на пазара на труда