Съвместни събития по дейност ECVET с Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност – Националната Агенция за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония