Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET в София 17 октомври 2019г.