Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането