Кръгла маса на тема „ Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“