Конференция ECVET на европейско ниво и разпространението на системата в България