Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“