ECVET Ателие за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилност по КД1 към Програма „Еразъм+