Полезни връзки

 

Интернет Страница за Европейски ECVET проекти

www.ecvet-projects.eu

 

Интернет страница на Европейската комисия относно ECVET 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

 

Изследователски проекти на Европейската Комисия

ECVET reflector (http://www.ecvet.net) и ECVET connexion (http://www.ecvetconnexion.com)

 

Процес Брюж-Копенхаген

http://www.europeunit.ac.uk/policy/eu-policy-and-initiatives/eu-policy-education/vocational-education-bruges-copenhagen-process.aspx 

 

НАПОО

http://www.navet.government.bg/  

 

CEDEFOP – Европейски център за развитие на професионалното образование

http://www.cedefop.europa.eu/EN/